Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

20 χιλ. ευρώ από την ΔΕΥΑ Αλμωπίας για υποστήριξη γραφείων δημοσίων σχέσεων

 

Ποσ;o  20 χιλιάδων ευρώ πρόκειται να διαθέσει η ΔΕΥΑ Αλμωπίας   για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2021  για την πληρωμή των λογαριασμών.

Κωδικός Εγκεκριμένος  Π/Υ∆ιαθέσιμαΑιτιολογία ∆ιαμορφωμένος ∆ια της

Υπόλοιπο61.98.01.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,000,00                      Σύνολο : 20.000,00 €

 Από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της ΔΕΥΑ-Α ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ύψους «είκοσι χιλιάδων ευρώ» (20.000,00 € ) είναι εντός του διαθέσιμου ποσού της πίστωσης των λογαριασμών    

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21