Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Με ενιαία τιμή στα 6,20 ευρώ το ζώο η συνδεδεμένη στα αιγοπρόβατα

Δούσκα Ελένη
Στα 6,20 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο καθορίζεται το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, τόσο για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όσο και για τα πεδινά, σύμφωνα με σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Θέμα χρόνου είναι πλέον η πληρωμή των συνδεδεμένων στους δικαιούχους, μετά και την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Η έκδοση της απόφασης σηματοδοτεί και την πληρωμή των δικαιούχων παραγωγών, που αναμένεται από ώρα σε ώρα.  
Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος ως ακολούθως:
1. Δράση 1: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους των ορεινών/μειονεκτικών/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή/μειονεκτική/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή.
2. Δράση 2: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.
Άρθρο 2
Ισχύς-Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της και αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για  το έτος 2016.
Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση Καθορισμός συνδεδεμένης ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο.pdf

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Από ώρα σε ώρα οι συνδεδεμένες, στη Διαύγεια οι αποφάσεις ενίσχυσης 

Το δρόμο για την πληρωμή των συνδεδεμένων, που περιμένουν πάνω από μια εβδομάδα οι παραγωγοί ανοίγει η δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων με το ύψος της ενίσχυσης ανά προϊόν στη Διαύγεια. Η αρχή έγινε με την ενίσχυση για τη συνδεδεμένη στη βιομηχανική ντομάτα που καθορίστηκε στα 63,387 ευρώ και για το πορτοκάλι χυμοποίησης στα 52 ευρώ το στρέμμα, ενώ αναμένονται και οι υπόλοιπες αποφάσεις για το ρύζι και τα ζωικά, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την έναρξη των πιστώσεων σε άμεσο χρονικό διάστημα. 
Πρόκειται για μια πληρωμή, που έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου, καθώς οι αρμόδιοι των πληρωμών έχουν επανειλημμένως δώσει χρονοδιαγράμματα τα οποία και δεν τηρήθηκαν. 

Μάλιστα, την κατάσταση για τους παραγωγούς «επιδείνωσε» η δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τη στρατηγική στα αρωµατικά φυτά, που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Μαΐου, σύμφωνα με τον οποίο «αν δεν γίνουν αυτή την εβδοµάδα ως την Παρασκευή οι πληρωµές, θα πάνε για την επόµενη. Βέβαια, µέχρι την επόµενη εβδοµάδα θα έχουν σίγουρα ολοκληρωθεί».
Προς το παρόν, οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται ανάµεσα σε διασταυρώσεις και ελέγχους στοιχείων που λαµβάνουν από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, τον ΕΛΟΓΑΚ για τις παραδόσεις γάλακτος και τις µεταποιητικές βιοµηχανίες για τις ποσότητες πρώτης ύλης που παρέλαβαν, προκειµένου να υπολογιστεί το τελικό ύψος των ενισχύσεων και να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις, για να «τρέξουν» οι πιστώσεις.
Υπενθυµίζεται ότι στην πίστωση που αναµένεται θα περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες στα ζωικά, το ρύζι, τη βιοµηχανική ντοµάτα και τα πορτοκάλια, µαζί µε τις στρεµµατικές ενισχύσεις για τα µικρά νησιά του Αιγαίου καθώς και εκκρεµότητες από βασική, πράσινη ενίσχυση και τους γεωργούς νεαρής ηλικίας του 2016, σύµφωνα µε τις πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύµφωνα µε τους προϋπολογισµούς του έτους 2016 για τις συνδεδεµένες αναλογούν στο ρύζι 7.905.818 ευρώ, τη βιοµηχανική ντοµάτα 3.162.327 ευρώ και τα πορτοκάλια 11.858.727 ευρώ. (Συνολικά στα 22.926.872 ευρώ).
Αντίστοιχα για τις ενισχύσεις των ζωικών στο πρόβειο και το αίγειο κρέας, το µπάτζετ του 2016 για τα πεδινά είναι 11.364,614 ευρώ και για τα ορεινά στα 21.444.532 ευρώ, στο βόειο κρέας ανέρχεται στα 4.211.569 ευρώ και για τους κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα, για βοοειδή στα 4.450.000 ευρώ και για αιγοπρόβατα στα 25.196.819 ευρώ. (Συνολικά στα 55.314.284 ευρώ).

Αυξημένη συνδεδεμένη στα 63,387 ευρώ για τη ντομάτα και στα 52 ευρώ για το πορτοκάλι
Σημαντικές αυξήσεις, στα 63,387 ευρώ το στρέμμα για τη βιομηχανική ντομάτα και στα  52 ευρώ για τα πορτοκάλια χυμοποίησης, φέρνουν οι σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια, σχετικά με το ύψος της συνδεδεμένης του 2016 στα δύο αυτά προϊόντα. 
Ειδικότερα, τώρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις στη βιομηχανική ντομάτα οι επιλέξιμες εκτάσεις υπολείπονται σημαντικά της έκτασης αναφοράς, με αποτέλεσμα το ύψος της ενίσχυσης να επιλέγεται να υπολογιστεί από τη διαίρεση του προϋπολογισμού του έτους στα 3.162.327 ευρώ προς την τελική έκταση που δηλώθηκε και καλλιεργήθηκε από τους παραγωγούς.
Αντίστοιχα, όσον αφορά τη συνδεδεμένη στο πορτοκάλι για χυμοποίηση, και εδώ η επιλέξιμη έκταση υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 285.000 στρεμμάτων, με αποτέλεσμα η συνδεδεμένη να υπολογίζεται ως μια τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2016 και β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου προς την έκταση που καθορίστηκε.

Βρείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις: 

Βιομηχανική ντομάτα
Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:
Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα βιομηχανικής τομάτας για το 2016 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 9.080 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή που προκύπτει από το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2016.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα βιομηχανικής τομάτας, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 633,87 ευρώ/εκτάριο.

Πορτοκάλια προς χυμοποίηση
Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:
Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το 2016 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 28.500 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2016 και β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 520 ευρώ/εκτάριο.
Πηγή:agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου