Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017


Πέντε κατηγορίες ενίσχυσης στα νέα Σχέδια Βελτίωσης
Αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης όπως είναι η προτεραιότητα σε εγκατάσταση δενδρώνων, θερμοκήπια και στάβλους και πέντε κατηγορίες ενίσχυσης με την πρώτη να φτάνει το 80% στην περίπτωση νεοεισερχόμενων κάτω των 41 ετών και όσων υπήρξαν δικαιούχοι την τελευταία πενταετία Μέτρου Νέων Γεωργών ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων Σχεδίων Βελτίωσης σύμφωνα με την προδημοσίευση του Μέτρου.
Tα κριτήρια μοριοδότησης αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά κατά την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων τη Δευτέρα στις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο.

Όπως αναφέρει η πρόσκληση, η ενίσχυση καθορίζεται ως εξής:
 
  Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία Αττική 
1) Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπέρβει το 41ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία
80% 70% 60% 60%50% 
2) Συλλογικές επενδύσεις
 85% 60%60% 60% 60%  
 3) Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 
 75% 60%60% 60% 50%  
4) Γεωργοί που αντιμετωπίζουν φυσικά ή
άλλα ειδικά μειονεκτήματα

 75% 50%50%  50%40%  
 5) Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές
 75% 50% 50%40% 40%  
Στην πρώτη κατηγορία δηλαδή ανήκουν, όλοι οι αγρότες που είναι κάτω των 41 ετών και όσοι είναι πάνω από αυτή την ηλικία, αλλά υπήρξαν δικαιούχοι Μέτρου Νέων Αγροτών την τελευταία πενταετία. Δηλαδή, όσοι έλαβαν πριμ πρώτης εγκατάστασης με την πρόσκληση του 2014 και όσοι λάβουν με την πρόσκληση του 2016.
Όπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, για να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει μόνο ΟΣΔΕ του 2017 (δεν χρειάζεται και του 2016) όπου θα πρέπει να συγκεντρώνουν Τυπική Απόδοση τουλάχιστον 8.000 ευρώ.
Αναφορικά με τα κριτήρια μοριοδότησης τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά κατά την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων τη Δευτέρα στις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο, δεν δίνεται και πάλι κάποια σαφή εικόνα (δεν υπάρχουν οι πόντοι ανά κριτήριο) ωστόσο όπως φαίνεται έρχονται αλλαγές σε σχέση με αυτά που είχαν πρωτοπαρουσιάσει οι διαχειριστικές αρχές.
Ο προϋπολογισμός των έργων για τρακτέρ, μηχανήματα, αποθήκες και άλλον εξοπλισμό μπορεί να φτάσει μέχρι τα 300.000 ευρώ, ενώ μόνο στάβλοι και θερμοκήπια μπορούν να αγγίξουν το όριο των 500.000 ευρώ.
Πηγή: agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου