Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ. ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ


Υπεγράφη η προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμου Πέλλας για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ»ΧΙΟΥΝΚΙΑΡ ΤΖΑΜΙ» ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ» (Β΄ΦΑΣΗ) : ΥΠΟΕΡΓΟ2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»και προσδιορίζονται οι τρόποι και διαδικασίες υλοποίησής του , και ειδικότερα την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση των προβλεπομένων από τις μελέτες απαραίτητων εργασιών , κατόπιν εξασφάλισης των σχετικών εγκρίσεων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου