Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Κρίμα


 'Αμπρε  Ίτσκο, πήρες  την αρμοδιότητα από εκείνο τον κλαψιάρη τον Αντιδήμαρχο  σου . Δώστου τουλάχιστον  ένα μήλο για παρηγοριά...

2 σχόλια:

7-21