Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Διαδικασία μετάκλησης εργατών γης από τρίτες χώρες με νέα ρύθμιση


 

 

Νέα νομοθετική ρύθμιση που δίνει λύση στη διαδικασία της μετάκλησης εργατών γης

από τρίτες χώρες, κατέθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  Σπήλιος Λιβανός.

Με το προτεινόμενο άρθρο ικανοποιείται η επιτακτική ανάγκη των αγροτών να

μετακαλέσουν πολίτες τρίτης χώρας, για να εργαστούν στις καλλιεργητικές εργασίες

του τρέχοντος χρονικού διαστήματος.

Η εν λόγω διάταξη δίνει τη δυνατότητα μέχρι την 15 η  Ιουνίου 2021 να υποβάλλεται

η αίτηση του εργοδότη στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του είτε μέσω υπηρεσίας

ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθώς η διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας που

προβλέφθηκε για την υποβολή των σχετικών  αιτήσεων  καθιστά την υλοποίησή της

χρονοβόρα.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21