Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ασφαλιστικό: Από τον ΕΦΚΑ στον εργατολόγο βήμα-βήμα…

Ασφαλιστικό: Από τον ΕΦΚΑ στον εργατολόγο βήμα-βήμα…

Χρήστος Μέγας
Του Χρήστου Μέγα

Μετά από σχεδόν 22 μήνες παλινδρομιών, διάστημα κατά το οποίο αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εκκρεμότητες στον ΕΦΚΑ, η κυβέρνηση αποφάσισε να «δώσει έξω» τους φακέλους.

Με τον αραμπά θα… επιταχύνει την έκδοση των συντάξεων ο ΕΦΚΑ. Και μάλιστα θα γίνουν με το χειρόγραφο σύστημα των εργατολόγων, ενώ μπαίνει προσωρινά (;) στην άκρη το αυτοματοποιημένο σύστημα «Άτλας» που πριν 10 μήνες εγκαινίασε ο πρωθυπουργός με διθυράμβους.

Μετά από σχεδόν 22 μήνες παλινδρομιών, διάστημα κατά το οποίο αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εκκρεμότητες στον ΕΦΚΑ, η κυβέρνηση αποφάσισε να «δώσει έξω» τους φακέλους, μέσω μιας μάλλον αμφιλεγόμενης διαδικασίας, προκειμένου να… διασκεδάσει την δυσαρέσκεια των ασφαλισμένων για τις καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τα 4 ή 5 χρόνια. Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Θέμα που δεν μπόρεσε να αμβλύνει κάπως ούτε η προκαταβολή της εθνικής σύνταξης, απόπειρα που μάλλον απέτυχε αφού μόνο 1 στους 4 εν αναμονή συνταξιούχους θα λάβει την σχετική ενίσχυση την προσεχή εβδομάδα.

Η «εξωτερική ανάθεση» των συνταξιοδοτικών φακέλων συναντά τις αντιδράσεις των υπαλλήλων και για να παρακαμφθούν οι συνδικαλιστικές αντιρρήσεις, δημιουργείται ειδικό σώμα υπαλλήλων που μόνο αυτό θα έρχεται σε επαφή με τους εργατολόγους…

Πάντως η όλη διαδικασία δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν την πάροδο δύο μηνών, τέλος Ιουνίου δηλαδή, ακολούθως πολλοί εργατολόγοι θα λείπουν τον Αύγουστο (κλειστά δικαστήρια), ενώ μέχρι τέλους του έτους υπολογίζεται ότι θα ήταν σε πλήρη λειτουργία το σύστημα «Άτλας» με τις ηλεκτρονικές συντάξεις. Η δε εμπειρία, με την απόσταση στρατιωτικών και λοιπών συμβασιούχων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ οι οποίοι επιτάχυναν τις διαδικασίες έκδοσης των συνταξιοδοτικών πράξεων, αποκαλύπτει ότι το όλο πρόβλημα θα είχε επιλυθεί εάν είχαν διατηρηθεί, για μερικούς μήνες ακόμη, οι συμβασιούχοι που απομακρύνθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 ή, προσλαμβανόταν νέοι για μικρό χρονικό διάστημα…

Παράλληλα, με την τροπολογία διευκολύνονται, ως προς τη συνταξιοδότησή τους, οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ.

Από τον εργατολόγο στον ΕΦΚΑ

Η υπουργική (Χατζηδάκης) τροπολογία προβλέπει ότι:

1.Ο ΕΦΚΑ θα δίνει σύνταξη ακόμη και σε όποιον ελεύθερο επαγγελματία (έμπορο, επιτηδευματία ή επιστήμονα) χρωστάει 20.000 ευρώ (έναντι 14.000 € κύρια οφειλή και έως 6.000 € από προσαυξήσεις στον ΟΑΕΕ και 15.000 ευρώ στο σύνολο που ίσχυε για το ΕΤΑΑ των επιστημόνων-Γιατρών, Μηχανικών, Δικηγόρων). Παράλληλα στον ΟΓΑ θα απονέμεται σύνταξη για οφειλές έως 6.000 ευρώ (έναντι 4.000). Βεβαίως, αυτή η φόρμουλα διευκολύνει πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες-οφειλέτες, ωστόσο σημαίνει παρακράτηση 333 ευρώ το μήνα για 5 χρόνια (60 δόσεις) από τις πενιχρές, έτσι κι αλλιώς, (νέες) συντάξεις.

2.Ομάδα Δικηγόρων και Λογιστών, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία, θα εκπαιδευτούν και θα συγκροτήσουν την πιστοποιημένη ομάδα των επιστημόνων (εγγράφονται σε ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ) και οι οποίοι θα ετοιμάζουν τον συνταξιοδοτικό φάκελο.

Σε αυτούς θα προσφεύγουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, νέοι και παλαιοί, προκειμένου να προετοιμάσουν το φάκελό τους (ωρίμανση, αλλά και οριστική υποβολή σχεδίου συνταξιοδοτικής πράξης)

α)Διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης (σε έναν ή περισσότερους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) και εκδίδουν σχετική βεβαίωση.

β)Διαπιστώνουν την ύπαρξη ή μη οφειλομένων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία και εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση.

γ)Υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση.

δ)Εκδίδουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

ε)Συντάσσουν σχέδιο πράξης διακανονισμού οφειλών.

στ)Εκδίδουν σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης.

3. Οι βεβαιώσεις που εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θεωρούνται ισχυρές και παράγουν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που εμπεριέχουν. Οι υπάλληλοι του e- ΕΦΚΑ εκδίδουν βάσει αυτών τις αποφάσεις απονομής της σύνταξης (προσωρινής/οριστικής, κύριας/επικουρικής, εφάπαξ).

4.Αν υποβληθεί ένα τέτοιο σχέδιο σύνταξης (κυρίας, προσωρινής κ.λπ), οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ υποχρεούνται να το επικυρώνουν. Εάν δεν έχει γίνει αυτή η επικύρωση εντός 30 ημερών, το σχέδιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και η σύνταξη απονέμεται σύμφωνα με αυτό.

Τα γκρίζα σημεία

-Oι αρμόδιοι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση στα αρχεία, δεν θα έρχονται σε επαφή με τους εργατολόγους προκειμένου να τους προμηθεύσουν τα στοιχεία (ασφαλιστική ιστορία, αμοιβές πλασματική χρόνοι, κ.α.). Προς τούτο θα συγκροτηθεί ολιγομελής ομάδα η οποία θα οριστεί του διοικητή του Διοικητή του ΕΦΚΑ. Κατά συνέπεια και για την ταχύτερη διευκόλυνση των εργατολόγων, ανοίγει διάπλατο «παραθυράκι» προσέγγισης (και με την καταβολή «γρηγορόσημου») από τις δικηγορικές εταιρείες.

-Ποια θα είναι η αμοιβών των εργατολόγων. Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που ανακλήθηκαν στην ενεργό υπηρεσία θα αμείβονται με 700 ευρώ το μήνα με την υποχρέωση έκδοσης 60 συνταξιοδοτικών πράξεων. Κατά συνέπεια ορίστηκε αμοιβή 11,6 ευρώ ανά πράξη…

-Ναι μεν η αμοιβή θα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ (σ.σ. χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ύψος αυτής), ωστόσο η… επιτάχυνση της διαδικασίας, η προτεραιότητα και οι ενδιάμεσες υποχρεώσεις δεν αποκλείουν και πρόσθετες αμοιβές από τους εν αναμονή (και καταταλαιπωρημένους) συνταξιούχους. Κατά συνέπεια, η υπουργική τροπολογία στέλνει πελατεία στις εταιρείες…

-Προβλέπεται, δυνητική ποινή, πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ (είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητή του ΕΦΚΑ) στον εργατολόγο που θα βγάλει λάθος απόφαση. Αλλά, μόνον όταν αποδειχτεί δόλος… Ωστόσο, δεν προβλέπεται κάποια δικλείδα ασφαλείας στην περίπτωση… συγγνωστής αμέλειας, από την οποία θα προκύψει ζημία για τον ΕΦΚΑ ή, αντίθετα, δεν υπάρχει αναφορά για αγωγή και θεραπεία σφάλματος του εργατολόγου (περίπτωση απόρριψης αίτησης), πράξη από την οποία ο ασφαλισμένος έχασε έσοδα…

Σύνταξη αμελητί και χωρίς υπογραφή…

-Ο υπάλληλος που υποχρεούται να υπογράψει την πράξη του εργατολόγου αμελετί, προκειμένου να παραχθεί δίκαιο και να πληρωθεί ο συνταξιούχος. Εδώ γεννάται το ερώτημα εάν θα έχει και ευθύνη, σε περίπτωση λάθους, στα βαθμό που εκών-άκον επικυρώνει την πράξη.

-Στην τροπολογία αναφέρεται ότι εάν δεν υπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος, νοείται ότι γίνεται δεκτή από τον ΕΦΚΑ η εισήγηση του εργατολόγου εντός 30 ημερών. Ωστόσο, σύνταξη χωρίς δεσμευτική υπογραφή δεν εκδίδεται…

Πηγή: ieidiseis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21