Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Επαναληπτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας 

Μετά την ματαίωση των τακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 6/4/2022 και 11/4/2022 κατόπιν των με αριθ.πρωτ. 5508/1-4-2022 και 5872/7-4-2022 προσκλήσεων συνεδριάσεων αντίστοιχα,

λόγω μη απαρτίας,  ορίστηκε η νέα  νέα τακτική επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας .πΗ συνε3δρίαση πρόκειται να γίνει με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Μεγάλη Δευτέρα   18 Απριλίου 2022, και ώρα 2.00 μ.μ.(14.00 ́)  με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στους πίνακες των προηγούμενων δύο προσκλήσεων.

Γίνεται μνεία στη διάταξη του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σύμφωνα με την οποία : «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει

αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του (...)»

1ο  Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2022.

2ο  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. Έτους 2022

3ο  Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Αψάλου

4ο  Παραχώρηση χρήσης υδρευτικής γεώτρησης στον Δήμο Αλμωπίας για τις αρδευτικές ανάγκες του αγρούΣωσάνδρας. (αριθ. 19/2022 Απόφαση Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)