Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Μπανανία η Ελλάδα και με βούλα


ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  ΜΕ ΝΟΜΙΚΕΣ "ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ"

Αναρμόδια δηλώνει η αρμόδια επιτροπή κατά της προσφυγής  για τον διορισμό Σωτηριάδη   στην προεδρία  του  Δήμου Αλμωπίας
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ και επίσημα αυτό που αναμενόταν . Άλλη μια  συνεχόμενη απόφαση για την προεδρία  του Δήμου Αλμωπίας , έχει περίεργη οσμή. Και ότι στην Ελλάδα οι νόμοι είναι λάστιχο
Αυτή την φορά η αρμόδια επιτροπή δηλώνει αναρμόδια να εξετάσει την προσφυγή του Απόστολου Ουργαντζόγλου  κατά της πραξικοπηματικής απόφασης του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης , που διόρισε τον Σίμο Σωτηριάδη ως πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου , παρά το γεγονός  ότι ουδέποτε πήρε  τον αριθμό ψήφων που απαιτεί ο νόμος. ΄Ετσι την απέρριψε ως…απαράδεκτη
Η   δήλωση   της αναρμοδιότητας αυτής της επιτροπής  ,έρχεται σε πλήρη αντίθεση με παρόμοια της Αττικής , η οποία εκδίκασε παρόμοια απόφαση και είχε ακυρώσει την  απόφαση του γραμματέα της αποκεντρωμένης , που είχε ερμηνεύσει τον νόμο και όχι την περιβόητη εγκύκλιο.
Συνεπώς ο κάθε πολίτης αναρωτιέται  για την τύχη του , αφού οι νόμοι ερμηνεύονται και εφαρμόζονται κατά το δοκούν. Το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι η επιτροπή αποφαίνεται ακόμα ότι επειδή η απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ελήφθη βάσει της εγκυκλίου  και όχι του νόμο

, η ίδια δεν είναι αρμόδια να αποφανθεί . Και όποιος κατάλαβε , κατάλαβε

Νομικοί κύκλοι για ευνόητους λόγους χαρακτηρίζουν «περίεργη» την απόφαση , αποφεύγοντας  εντέχνως να κάνουν λόγο για οφθαλμοφανή παρέμβαση.
Ο Ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο , το οποίο σύμφωνα με τον νόμο  (αν ισχύσει ποτέ)  πρέπει να βγάλει απόφαση μέσα σε εξήντα μέρες . Μέχρι τότε, αν ασκηθούν και ασφαλιστικά μέτρα δεν θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο διορισμένος πρόεδρος Σίμος Σωτηριάδης.
Αν και στον Δήμο Αλμωπίας η αρχή της πλειοψηφίας έχει καταργηθεί στην πράξη . Κανείς δεν  θα είναι σε θέση να ξέρει , σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα τεκταινόμενα , ποια απόφαση ισχύει:
Αυτή που είναι πλειοψηφική ή αυτή είναι μειοψηφική;  Ο Δήμος Αλμωπίας πάντως γράφει την δική του ιστορία  στην Σύγχρονη Δημοκρατία.
Είμαστε ακόμα περίεργοι και αφελείς περιμένοντας να κάνουν την οποιαδήποτε δήλωση οι βουλευτές του νομού.
Περισσότερα σε επόμενες αναρτήσεις  μας.


 Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Οι υπογραμμίσεις δικές μαςΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΤης 5ης/25.4.2017 Συνεδρίασης της κατ’ άρθρο 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  (Ν. 3463/2006) 2ης Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Η 2η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) συγκροτήθηκε, δυνάμει της με αριθμό 43826/28439/18.07.11 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 242/01.08.11, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς 90809/19.12.2011 (ΦΕΚ 482/30.12.2011, Τεύχος ΥΟΔΔ), 67314/05.09.2012 (ΦΕΚ 444/24.09.2012, Τεύχος ΥΟΔΔ), 74825/28.09.2012 (ΦΕΚ 476/11.10.2012, Τεύχος ΥΟΔΔ), 54229/09.07.2013 (ΦΕΚ 360/29.07.2013, Τεύχος ΥΟΔΔ), 21973/26.03.2014 (ΦΕΚ 228/17.04.2014, Τεύχος ΥΟΔΔ), οικ. 97416/31.10.2014 (ΦΕΚ 695/07.11.2014, Τεύχος ΥΟΔΔ), 14107/24.02.2015 (ΦΕΚ 154/23.03.2015, Τεύχος ΥΟΔΔ), 22104/30-03-2016 (ΦΕΚ 187/30.03.2015, Τεύχος ΥΟΔΔ) και οικ. 70429/10-10-2016 (ΦΕΚ
557/18.10.2016, Τεύχος ΥΟΔΔ) αποφάσεις του ιδίου Γενικού Γραμματέα, αποτελούμενη από τους παρακάτω: α) Αγγελική Γκρίντζαλη του Επαμεινώνδα, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Αθανασία Μήτρου – Κρυστάλλη του Ευσταθίου, Δικαστική Πληρεξούσια Α΄ του Ν.Σ.Κ. , β) Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Σεραΐδου του Κοσμά, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και γ) Δήμητρα Πυρινή του Στεργίου, Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, εκπρόσωπο της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Καραμπατζό, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Νάουσας, εκπρόσωπο της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε ο Γιώργος Καραβέργος του Αθανασίου, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Φαρμάκη του Ιωάννη, υπάλληλοι και οι δύο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.
Η 2η Ειδική Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), θα εξακολουθήσει να ασκεί την κατ’ άρθρα 151 και 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αρμοδιότητά της επί των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τα άρθρα 255, 226 και 227 του πιο πάνω ν.3852/2010 μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., συνήλθε σήμερα, την 25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., σε δημόσια συνεδρίαση, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Τ. Οικονομίδη και Καθηγητή Ρουσσίδη, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ισόγειο του κτιρίου, μετά από πρόσκληση των μελών της, κατ’ εντολή της Πρόεδρου της, με την παρουσία:
 α) της Προέδρου της Επιτροπής, ΑγγελικήςΓκρίντζαλη  
β) του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής, Παρασκευής Σεραϊδου
και γ) του τακτικού μέλους της Επιτροπής Δήμητρας Πυρινή.
Καθήκοντα γραμματέα άσκησε ο Γιώργος Καραβέργος.
Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, κατά τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, 2 του άρθρου 2 του κανονισμού λειτουργίας της (31925/06.06.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – ΦΕΚ Β΄ 1020) και παρ. 1 του άρθρου 14 του κυρωθέντα με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, προχώρησε στην εξέταση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος :
1. Προσφυγή του Απόστολου Ουργαντζόγλου του Ιωσήφ, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. κατάθεσης 59/17-03-2017, κατά της αριθ. 3176/13-03-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αναφορικά με την ακύρωση της αριθ. 57/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας.
ΘΕΜΑ 1ο
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αγγελική Γκρίντζαλη, πήρε το λόγο ως εισηγήτρια και με την εισήγησή της ανέπτυξε το νομικό και πραγματικό μέρος της υπόθεσης και τα προς επίλυση ζητήματα και εισηγήθηκε την απόρριψη ως απαράδεκτης της με αριθ. Κατάθεσης 59/17.3.2017 προσφυγής του Απόστολου Ουργαντζόγλου του Ιωσήφ, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας του Δήμου Αλμωπίας, κατά της με αριθ. 3176/13.3.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγησή της.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν και έλαβαν το λόγο, ο προσφεύγων, Απόαστολος Ουργαντζόγλου, ο Δήμαρχος Αλμωπίας Δημήτριος Μπίνος,
ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Αλμωπίας Δημήτριος Κυριακόπουλος ( σ.σ. από πότε και με ποια απόφαση ο Δήμος όρισε πληρεξούσιο  και για ποιον; Τον Σίμο Σωτηριάδη ή τον Απ. Ουργαντζόγλου)
καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, Συμεών Σωτηριάδης. Η Επιτροπή, μετά την αποχώρηση των παρισταμένων, αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, τις διατάξεις του νόμου που διέπουν την κρινόμενη υπόθεση και την ερμηνεία αυτών, τους προβαλλόμενους λόγους της προσφυγής, καθώς και τα ζητήματα που τέθηκαν κατ’ αυτήν, αποφάσισε τα εξής:
Αριθμός απόφασης 34/2017.
Ι. Στις 17.3.2017 υποβλήθηκε στην Επιτροπή και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 59/17.3.2017 προσφυγή του Απόστολου Ουργαντζόγλου του Ιωσήφ, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας του Δήμου Αλμωπίας, κατά της με αριθ. 3176/13.3.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 57/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, ως προς την διαδικασία εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τη Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης- ορίζει τα εξής:
Άρθρο 64. Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου.
1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.
2. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων. Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.
Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία (σ.σ.δηλ. από τους 27 συμβούλους του Δήμου χρειάζεται τουλάχιστον 15 ψήφους) του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία.

Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται
και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. (Σ.Σ.  Δηλαδή 14 ψήφοι από τους 26 παρόντες)
3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση, για την πρώτη θητεία του Προέδρου δημοτικού συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου της έναρξης της δημοτικής περιόδου στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και για τη δεύτερη θητεία του Προέδρου δημοτικού συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, στις 10:00 π.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Αν ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.
4.Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.ν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, πρόεδρος και γραμματέας, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της μειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.
5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ,ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
6. Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω αξιώματα, επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή, πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης.
7. Η Παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη
θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της Παραίτησης, προβαίνει κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2.
8.Η εκλογή στη θέση του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου δεν συνεπάγεται κώλυμα συμμετοχής στις επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου.»

Άρθρο 225. «Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας. «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν:
α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου,
 β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών,
γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων,
 δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
ε) την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων,
στ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
 ζ) τη σύναψη δανείων,
 η) τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος όταν τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
και θ) τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ)λήψη δανείων. (Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.7.2014). Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν: α) την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε τροποποίηση τους, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων, γ) την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα και δ) τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες. (Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ.5 Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012).
2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. 3. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται. (Το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 παρ.12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012).
Άρθρο 226. Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας.
«1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των επιχειρήσεών τους, εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.
2. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσμοι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. με σκοπό την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας».
 Άρθρο 227. «1α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής….2…3..
 4. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι αρμόδιος να αποφαίνεται επί: α) αιτήσεων θεραπείας για έργα με προϋπολογισμό μέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., μελετών και υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α) και αφορούν δήμους, β) αιτήσεων θεραπείας για έργα με προϋπολογισμό μέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., μελετών και υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α) και αφορούν περιφέρειες».
Άρθρο 238 «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ., οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση…» και με το άρθρο 283 παρ. 4 ορίζεται: «Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί με τον ν. 2503/1997 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών…».
Με τη διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ορίζεται ότι: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου άρθρου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής» ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 152 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: «1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τουλάχιστον μία
(1)  τριμελής Ειδική Επιτροπή που αποτελείται από:……………………2.
(2)   Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας, και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της……….
(3)  .5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και του Γραμματέα αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις. Θέματα λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Στην εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της πιο πάνω παρ. 5 του άρθρου 152 του ΚΔΚ υπ’ αριθμ. 31925/6-6-2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας» (ΦΕΚ Β΄ 1020/22-6-2007) ορίζονται και τα ακόλουθα: «Η λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που εκδίδονται στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας επί των πράξεων των οργάνων των δήμων και κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου διέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την παρούσα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης του Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α‘ 45) (Άρθρο 1), «Εξέταση προσφυγής.
1. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει προσφυγές που ασκούνται ενώπιον της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και στρέφονται κατά των αποφάσεων ή παραλείψεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της προσφυγής σε αυτήν …….
4.Η Ειδική Επιτροπή, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά, ασκεί έλεγχο νομιμότητας μόνο επί των λόγων ακύρωσης που προβάλλονται με την προσφυγή κατά της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας» (Άρθρο 4  8παρ. 1 και 4).
Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα και αρμοδίως εισάγεται για συζήτηση στην επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της με αριθμό 3125/6.6.2007 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 1020/22.6.2007, τ. Β΄).
Κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 225, 226, 227, 238 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 151 του Δ.Κ.Κ., σε προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ., υπόκεινται οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες εκδίδονται είτε στα πλαίσια του διενεργούμενου σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 226 του ν.3852/2010 ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων δήμων κλπ (υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου), είτε κατόπιν προσφυγής, που ασκείται ενώπιον αυτού κατά αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων κλπ σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 1 του ιδίου νόμου, πέραν δε των ως άνω περιπτώσεων, δεν συγχωρείται προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ., κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες εκδίδονται στα πλαίσια των λοιπών αρμοδιοτήτων αυτού, όπως καθορίζονται από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εν προκειμένω η προσβαλλόμενη 3176/13.3.2017 απόφαση αυτού, η οποία εκδόθηκε στα πλαίσια του αυτεπάγγελτου ελέγχου του επί των πρακτικών εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 64 παρ. 5 του ν. 3852/2010, διάταξη για την οποία ουδεμία αναφορά γίνεται στο άρθρο 238 του ν.3852/2010 ως προς την αρμοδιότητα της επιτροπής για την εξέταση προσφυγής κατ’ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του κατά τη διάταξη αυτή.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:
Κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 4398/28.2.2017 έγγραφης πρόσκλησης του προσφεύγοντος συνήλθε στις 5.3.2017 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας σε ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και του Γραμματέα αυτού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.3852/2010. Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκαν είκοσι έξι (26) μέλη σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών. Κατά τη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε για την εκλογή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καταμετρήθηκαν δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης υπέρ της υποψηφιότητας του Συμεών Σωτηριάδη και δεκατέσσερα (14) λευκά. Εφόσον δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη κλήθηκαν να ψηφίσουν για την εκλογή του Προέδρου για δεύτερη φορά. Κατά την ψηφοφορία αυτή δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη κλήθηκαν να ψηφίσουν για την εκλογή του Προέδρου για Τρίτη φορά. Κατά την τρίτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για το λόγο αυτό ορίστηκε ότι η ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα.
Την ως άνω με αριθμό 57/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας ακύρωσε, κατά τον έλεγχο νομιμότητας, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την προσβαλλόμενη με αριθμό 3176/13.3.2017 απόφασή του με την κάτωθι αιτιολογία:
«Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν.3852/2010, σχετικά με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου: “Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού Συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη  πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου”.
Επειδή όπως η αριθ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των  Δήμων διευκρινίζει ότι: “Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για τα αξιώματα που αναδείχθηκαν κατά τη  διαδικασία της α’ φάσης εκλέγονται στη β’ φάση, έστω κι αν οι θετικές ψήφοι είναι λιγότερες από τις  αρνητικές”.
Επειδή σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τον έλεγχο της αριθ. 57/2017 απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Αλμωπίας σχετικά με την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, ο υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. έλαβε στην τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου 13 θετικές ψήφους, η υποψήφια για το αξίωμα της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. έλαβε 10 θετικές ψήφους στην Τρίτη ψηφοφορία και ο Γραμματέας του Δ.Σ. έλαβε 12 θετικές ψήφους στην τρίτη ψηφοφορία, θεωρούνται και οι τρεις εκλεγμένοι σύμφωνα με τα προεκτεθέντα…».
Με βάση τα προαναφερόμενα, εφόσον η 3176/13.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης δεν έχει εκδοθεί στα πλαίσια της αρμοδιότητας αυτού κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του N. 3852/2010, περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της επιτροπής σύμφωνα με το 238 του ν.3852/2010, αλλά στα πλαίσια της ειδικής προς τούτο, κατ΄ άρθρο 64 παρ. 5 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητάς του για τον έλεγχο νομιμότητας των πρακτικών εκλογής Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, για  την οποία, κατά τα προαναφερόμενα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη από το άρθρο 238 του  ν.3852/2010 περί προσβολής της στην Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, αυτή δεν υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. και, συνεπώς, η  εξεταζόμενη προσφυγή κατ΄ αυτής είναι απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα ενώπιον της παρούσας επιτροπής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η με αριθ. κατάθεσης 59/17.3.2017 προσφυγή του   Απόστολου Ουργαντζόγλου του Ιωσήφ, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας του  Δήμου Αλμωπίας, κατά της με αριθ. 3176/13.3.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.-
Η Πρόεδρος
Αγγελική Γκρίντζαλη
Ο Γραμματέας
Γιώργος Καραβέργος


2 σχόλια:

  1. Μπανανία και λίγα λες. Γελοίο να θεωρεί κάποιος ότι πέτυχε όταν η προσφυγή δεν εκδικάστηκε επί της ουσίας αλλά απορρίφθηκε λόγω αναρμοδιότητας! Τι ωραία, τι καλά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το μπλοκ του δημάρχου μιλά για ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ χωρίς να αναφέρει πουθενά απλά την μη εκδίκαση της προσφυγής λόγω αναρμόδιας επιτροπής. Απλά κακή υπηρεσία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή