Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για νέες θέσεις εργασίας - Οι πίνακες

 ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για νέες θέσεις εργασίας - Οι πίνακες

 

Ο ΑΣΕΠ έδωσε στη δημοσιότητα προκήρυξη που αφορά νέες θέσεις εργασίας. Δείτε αναλυτικά τους πίνακες.

Ο ΑΣΕΠ δημοσιοποίησε προκήρυξη για νέες θέσεις εργασίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28).

Επίσης, εστάλει στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2021 Προκήρυξη.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες με τις θέσεις εργασίας:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21