Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας ΚεντρικήςΜακεδονίας σχετικά με την Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης
του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΠΑΑ 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει
σε όλους τους δικαιούχους νέους γεωργούς, που πληρούν τους όρους και
τις προϋποθέσεις, ότι δημοσιεύτηκε η Προδημοσίευση της 3 ης Πρόσκλησης
του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020
για την ενίσχυση νέων ηλικίας 18 έως 41 ετών που επιθυμούν να
ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία.
Στην Προδημοσίευση αναγράφονται συνοπτικά τα βασικά
χαρακτηριστικά επιλεξιμότητας που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι του
Προγράμματος, οι δεσμεύσεις που πρόκειται να αναλάβουν αν επιλεγούν
καθώς και το ύψος της ενίσχυσης που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο ανά
περίπτωση.
Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 35.000 -40.000 ευρώ.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν από:
1. Την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
www.minagric.gr
2. Την ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 http://www.agrotikianaptixi.gr
3. Την ιστοσελίδα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr
4. Τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα: 2313330340, 2313330342,
2313330352
5. Τους κατά τόπους γεωπόνους- μελετητές.
Το σχετικό αρχείο της Προδημοσίευσης είναι αναρτημένο στη σχετική
ανακοίνωση της ιστοσελίδας της ΠΚΜ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

7-21