Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Προγραμματισμός προσλήψεων στη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δ.Σ.
Την Δευτέρα 13 Μαρτίου και ώρα 18:00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο -Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., με τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απόφαση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017.
2. Απόφαση προγραμματισμού προσλήψεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής περιόδου υλοποίησης προγραμμάτων 2017-2018.
3. Έγκριση επιχειρησιακού σχεδιασμού ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.
4. Απόφαση κατακύρωσης αναδόχων  του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  & ΕΙΔΗ  ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ -ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ» για τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.
       5. Απόφαση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της  ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. οικονομικού έτους  2017.

       6. Διάφορα θέματα-αιτήσεις.                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου