Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣΟ Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή προς τον αρμόδιο
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την κοινή επιστολή των
Αγροτικών Συνεταιρισμών ΓΕ.Κ.Ο.Σ.Α. Τσάκων, Πιπεριάς, Μεγαπλατάνου και
της Οργάνωσης Παραγωγών Α.Σ. ¨Συνεργασία Παραγωγών Αλμωπίας¨, για τις
ζημιές που προκλήθηκαν από την ανεμοθύελλα-ανεμοστρόβιλο του Φεβρουαρίου
2022 σε πάγιο κεφάλαιο και αναλώσιμα υλικά της σπαραγγοκαλλιέργειας του
Δήμου Αλμωπίας.
Παρατίθεται αυτούσια η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων : 


ΘΕΜΑ: «Αίτημα χορήγησης ενισχύσεων στους παραγωγούς σπαραγγιού του Δήμου Αλμωπίας
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειές
τους λόγω ισχυρών ανέμων»
ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1586/25-02-2022

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρασμάνης, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α., από την
ανεμοθύελλα-ανεμοστρόβιλο που σημειώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2022 ζημιές προκλήθηκαν
σε 30 περιπτώσεις σε πάγιο κεφάλαιο γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και σε αποθηκευμένα
προϊόντα (αρμοδιότητας Κρατικών Ενισχύσεων) και το έργο των καταγραφών έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Κρατικών Ενισχύσεων και ενταχθούν
στο πρόγραμμα των Κρατικών Οικονομικών που θα εγκριθεί από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, θα
ενισχυθούν μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Όσον αφορά στις ζημιές των νάιλον που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί για την
σπαραγγοκαλλιέργεια, πρόκειται για αναλώσιμα είδη, τα οποία δεν καλύπτονται από τον
Κανονισμό ΚΟΕ και επομένως δεν ενισχύονται.

Όσον αφορά στο αίτημα χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), οι περιπτώσεις
κατά παρέκκλιση χορήγησης εθνικής ενίσχυσης που επιτρέπεται από τις ενωσιακές διατάξεις,
εξετάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας στη βάση προσκομιζόμενων

στοιχείων από τους ενδιαφερομένους και με βάση τις περιορισμένες χρηματοοικονομικές
δυνατότητες της χώρας, ώστε να ληφθούν, εάν απαιτείται, μέτρα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

(3)