Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

«ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΚΑΙ ΝΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»Την έκδοση ψηφίσματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητεί η περιφερειακή
παράταξη «ΠΡΑΞΕΙΣ για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», η οποία κατέθεσε επερώτηση
προς τον περιφερειάρχη κ. Τζιτζικωστα για την επιχειρούμενη υποβάθμιση του
ΔΙΠΑΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος της κλιμάκιο στελεχών της παράταξης, στο οποίο
συμμετείχαν ο γιατρός και επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης της Κ.Μ.
Χρήστος Παπαστέργιου, καθώς και τα στελέχη της περιφερειακής παράταξης
Πολυχρόνης Μακρίδης και Δημήτρης Τερζίδης.
Από την πλευρά του ΔΙΠΑΕ συμμετείχαν ο κοσμήτορας Αριστοτέλης
Καζακόπουλος, οι καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Δημήτρης Παπακώστας, του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, Απόστολος Τσαγκάρης και του Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης.
(Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης)
ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη 13-04-2022
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη Κ.Μ.
Πρόσφατα ήρθε στο φως της δημοσιότητας η εισήγηση του Προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με την οποία προτείνεται να
καταργηθεί το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος που εδρεύει στη Σίνδο και να

μεταφερθούν στις Σέρρες τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής Ηλεκτρονικών
Συστημάτων, το οποίο θα συγχωνευθεί με Τμήμα των Σερρών, καθώς και το Τμήμα
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, τα οποία επίσης εδρεύουν στη Σίνδο ως
σήμερα.
Δεδομένου ότι:
1. Η εισήγηση αυτή δεν τεκμηριώνεται με αντικειμενικά στοιχεία, δεν εντάσσεται σε
κανέναν συνολικό σχεδιασμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας και, επιπλέον,
περιέχει ανακριβή αριθμητικά δεδομένα,
2. Τα ανωτέρω Τμήματα πληρούν όλες τις αναγκαίες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για
τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ως τώρα αξιολογήσεις,
3. Τυχόν υλοποίηση της ανωτέρω εισήγησης θα οδηγήσει σε εγκατάλειψη και
απαξίωση υποδομές μεγάλης αξίας,
4. Τα ανωτέρω Τμήματα εξυπηρετούν σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες στους
Τομείς Περιβάλλοντος, Υποδομών, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών και
χαρακτηρίζονται από την συνάφειά τους με τον πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών,
5. Τα ανωτέρω Τμήματα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της αναπτυξιακής
διαδικασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία και ευρύτερα,
6. Πρόκειται να διαταραχθεί ο σχεδιασμός και η ζωή 7.000 φοιτητών και
διδασκόντων, καθώς και των οικογενειών τους,
7. Η ανωτέρω εισήγηση δεν εντάσσεται σε κανέναν συνολικό σχεδιασμό για τη
συμμετοχή της ανώτατης εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά αντίθετα
οδηγεί στην παρεμπόδισή της και στην υποβάθμιση των ίδιων των Πανεπιστημιακών
Τμημάτων,
8. Στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής ακολουθείται εντελώς
διαφορετική πολιτική, με συνέπεια την περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων και της
υποβάθμισης της Κεντρικής Μακεδονίας.
Επερωτάσθε:
α) Είστε αναλυτικά ενήμερος για τα ζητήματα αυτά;
β) Προτίθεστε να αντιδράσετε στην υλοποίηση της ανωτέρω εισήγησης και με την
ιδιότητάς σας ως Πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ.;
γ) Θα συναινέσετε στην έκδοση σχετικού ψηφίσματος στην επόμενη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου;

Με εκτίμηση
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Παπαστεργίου Χρήστος, Επικεφαλής της Παράταξης
Τρελλόπουλος Γεώργιος

1 σχόλιο:

(3)